Kennisbank natuurwetgeving

Stroomschema's Wet Natuurbescherming


Diverse documenten 


Artikelen

Worden mitigatie en compensatie voldoende juridisch gewaarborgd in Wnb-ontheffingen?
Door Sander Hunink (Ecologica) en Dumphina Riemer (ECOquickscan). Gepubliceerd in september 2019 in Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht.

De (te?) beperkte bescherming van soorten op grond van artikel 3.10 Wnb
Door Sander Hunink (Ecologica), Luuk Boerema (Boerema & Van den Brink) en Niels Jeurink (Tauw). Gepubliceerd in juni 2019 in Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht.

Komt decentralisatie de natuurbescherming ten goede?
Door Sander Hunink. Gepubliceerd in december 2018 in Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht.

Wet natuurbescherming: 'Politieke context knelt gemeenten in hun nieuwe rol'
Interview met Sander Hunink. Gepubliceerd in april 2018 in tijdschrift Natuur in de Gemeente.

Wet Natuurbescherming in de praktijk
Door Sander Hunink. Gepubliceerd in december 2017 in Zoogdier.

De nieuwe natuurwet: gevolgen voor RAVON en vrijwilligers
Door Sander Hunink & Ronald Zollinger. Gepubliceerd in december 2016 in Tijdschrift RAVON.


Presentaties

Natuurbescherming in de Omgevingswet
Lezing door Sander Hunink op ons symposium 'Ecologie en de praktijk' op 14 maart 2019.

Verschillen tussen beleid Wet natuurbescherming bevoegde gezagen
Lezing door Sander Hunink tijdens de Masterclass Wet Natuurbescherming van Netwerk Groene Bureaus in 2018.

Wet natuurbescherming, lust of last?
Lezing door Sander Hunink op ons symposium 'Ecologie en de praktijk' in 2017.

Bescherming flora onder de Wet natuurbescherming
Lezing door Sander Hunink op de FLORON-dag in 2016.