Kennisbank natuurwetgeving

*De documenten over de Omgevingswet en Wet natuurbescherming worden op dit moment niet geactualiseerd. Voor actualisaties verwijzen wij u voor nu door naar het Kennisloket van Natuurinclusief: https://www.natuurinclusief.nl/kennisloket/​

 

Artikelen

Uitzonderinging soortenbeschermingsverboden
Door Sander Hunink. Gepubliceerd in februari 2021 in Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht.
 

Op weg naar de Omgevingswet
Interview met Sander Hunink over de naderende Omgevingswet. Gepubliceerd in december 2019 in het magazine 'Natuur in de gemeente'.

Worden mitigatie en compensatie voldoende juridisch gewaarborgd in Wnb-ontheffingen?
Door Sander Hunink (Ecologica) en Dimphina Riemer (ECOquickscan). Gepubliceerd in september 2019 in Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht.

De (te?) beperkte bescherming van soorten op grond van artikel 3.10 Wnb
Door Sander Hunink (Ecologica), Luuk Boerema (Boerema & Van den Brink) en Niels Jeurink (Tauw). Gepubliceerd in juni 2019 in Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht.

Komt decentralisatie de natuurbescherming ten goede?
Door Sander Hunink. Gepubliceerd in december 2018 in Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht.

Wet natuurbescherming: 'Politieke context knelt gemeenten in hun nieuwe rol'
Interview met Sander Hunink. Gepubliceerd in april 2018 in tijdschrift Natuur in de Gemeente.

Wet Natuurbescherming in de praktijk
Door Sander Hunink. Gepubliceerd in december 2017 in Zoogdier.

De nieuwe natuurwet: gevolgen voor RAVON en vrijwilligers
Door Sander Hunink & Ronald Zollinger. Gepubliceerd in december 2016 in Tijdschrift RAVON.


Presentaties

Natuurbescherming in de Omgevingswet
Presentatie door Sander Hunink tijdens het symposium 'Ecologie en de praktijk' in 2019. 

NGB Masterclass Wet natuurbescherming: verschillen in beleid van bevoegde gezagen
Presentatie door Sander Hunink tijdens bijeenkomst Netwerk Groene Bureaus in 2018. 

Wet natuurbescherming: lust of last?
Presentatie door Sander Hunink tijdens het symposium 'Ecologie en de praktijk' in 2017. 

Bescherming van planten in de Wet natuurbescherming
Presentatie door Sander Hunink tijdens de FLORON-dag in 2016. 

 

Omgevingswet*


Wet Natuurbescherming*