Loket natuurwetgeving

Binnen Ecologica werken mensen met vele jaren ervaring. Zij hebben dermate veel expertise opgebouwd in hun werkveld dat zij gezien mogen worden als echte specialisten: zij hebben bovenmatig veel kennis paraat en veel situaties in de praktijk meegemaakt.

Als gevolg hiervan kunnen zij bovengemiddeld accuraat:

  1. verwoorden hoe iets in elkaar zit
  2. een waardevolle visie geven op voorgelegde situaties (expert judgement)
  3. mensen efficiënt op weg helpen, bijvoorbeeld door ze te verwijzen naar relevante instanties, literatuur of personen in hun netwerk.

Intern merken wij dat het uitermate praktisch is om af en toe een doorgewinterde specialist te raadplegen. Vaak betreft het maar korte vragen, waar de specialist relatief eenvoudig antwoord op kan geven, maar de vrager enorm mee geholpen is.

Om ook u als klant in de gelegenheid te stellen uw voordeel te doen bij hun kennis en ervaring hebben wij een ‘specialistenloket’ in het leven geroepen. Dat bestaat in de kern uit onderstaand webformulier waar u een vraag kunt indienen. Indien de vraag voor ons eenvoudig te beantwoorden is, ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk het antwoord. Indien de vraag meer tijd kost dan het simpelweg formuleren van een antwoord, bijvoorbeeld omdat onze medewerkers zich in moeten lezen in een situatie of voor het antwoord zaken uit moeten pluizen of op moeten zoeken, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op met een kosteninschatting.

Vooralsnog bevindt ons specialistenloket zich in een experimentele fase. Dat betekent dat het kan zijn dat er nog wijzigingen aan het format doorgevoerd worden. Op dit moment beperken wij het loket verder tot vragen van overheden/bedrijven/organisaties gerelateerd aan de Wet natuurbescherming, waarbij dhr. Sander Hunink verantwoordelijk is voor afhandeling van binnenkomende vragen.

Wellicht dat we in een later stadium de reikwijdte verbreden naar andere expertises, zoals flora, wilde bijen of faunagericht natuurbeheer.
 

Het Loket Natuurwetgeving

Het Loket Natuurwetgeving is opgezet voor professionals die een vraag hebben over Natuurwetgeving. Dat kan de Wet natuurbescherming zijn, maar bijvoorbeeld ook gedragscodes, jurisprudentie en protocollen. Groene wetgeving is in elke provincie verschillend en het kan daardoor lastig zijn om door de bomen het bos te blijven zien. In onze Kennisbank Natuurwetgeving kunt u onze handige overzichten en stroomschema’s raadplegen. Maar soms doen zich vraagstukken voor waarbij het fijn is als u een klip-en-klaar antwoord in uw mailbox ontvangt. Vraag dan hulp bij het Loket!

 

De specialist

Collega Sander Hunink is als geen ander thuis in natuurwetgeving en heeft hij al meer dan 15 jaar ervaring op dit vlak. Bij Ecologica heeft hij o.a. jarenlange ervaring in het doceren van cursussen natuurwetgeving, zowel individuele cursussen als in company cursussen bij onder meer gemeenten, provincies, waterschappen, adviesbureaus, PGO’s, terreinbeherende instanties en Omgevingsdiensten. Daarnaast heeft hij allerlei quickscans, voortoetsen, passende beoordelingen en natuurtoetsingen uitgevoerd en opdrachtgevers begeleid bij vergunnings- en ontheffingsaanvragen of procedures voor uiteenlopende plannen en projecten.

Sinds 2015 is hij lid van de Werkgroep Wet natuurbescherming van het Netwerk Groene Bureaus. Daarnaast is Sander redactielid bij het Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht van SDU waar hij met regelmaat artikelen publiceert.

Inmiddels fungeert Sander als intermediair tussen juristen en advocaten enerzijds en ecologen anderzijds. Hiermee streeft hij voor een beter begrip van de gevolgen van het natuurbeschermingsrecht op de maatschappij en bescherming van natuur.

 

Hoe werkt het?

  1. U stelt uw vraag
  2. De specialist neemt contact met u op:
    - Bij snel te beantwoorden vragen ontvangt u op korte termijn een gratis antwoord
    - Bij complexe vragen of vragen met langer uitzoekwerk ontvangt u vooraf een vrijblijvende offerte
  3. Uw vraag dient als inspiratie voor onze kennisbank

 

1: Stel uw vraag
Wij bieden dit loket primair aan als service naar (potentiële) klanten. Het loket is vooralsnog helaas niet bedoeld voor particulieren. Deze verwijzen wij als startpunt graag door naar de discussiefora van waarneming.nl (forum.waarneming.nl), en dan met name de onderwerpen ‘natuurhulp’ en ‘ethiek en wetgeving’.

 

2: Ontvangstbevestiging
Onze specialist zal zo snel mogelijk contact met u opnemen over uw vraag en de verwachte reactietijd. Wanneer het om meer complexe vragen met langer uitzoekwerk gaat, ontvangt u vooraf altijd eerst een vrijblijvende offerte. Bij tijdrovende vragen met een krappe deadline is het mogelijk dat we deze wellicht moeten afwijzen wegens gebrek aan ruimte in de planning.

Tarieven
Voor vragen met een korte beantwoordingstijd worden geen kosten gerekend. Bij vragen met meer uitzoekwerk hanteren wij verschillende tarieven

 

3: Uw vraag in onze kennisbank
We vinden het belangrijk om kennis te delen. Uw gestelde vraag kan leerzaam zijn voor meer vakgenoten. Samen met u stemmen we af of we uw gestelde vraag en het antwoord (geanonimiseerd) kunnen publiceren in onze kennisbank.

 

 

Ik wil een vraag indienen