Samenwerken

Omdat we kennis delen belangrijk vinden, werken we samen met verschillende partijen door heel Nederland.

HEEM
Samen met haar partners werkt Heem aan het verhogen van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door toepassing van zogenaamde doelvegetaties.  Dit zijn vegetaties die bewust worden aangebracht om bepaalde soorten vlinders, vogels, zoogdieren of amfibieën te trekken die hiervan afhankelijk zijn.
Heem ontwikkelt natuurlijke en inheemse vegetaties in de leefomgeving van mensen.
www.heem.nl

Ranox
Natuuraannemer Ranox zet zich in voor behoud en herstel van natuur. De projectleiders en natuurbeheerders hebben een ecologische manier van kijken. Daardoor wordt bij het uitvoeren van werkzaamheden maximaal rekening gehouden met flora en fauna en hun leefomgeving. Onze collega Johan Zwanenburg is namens Ecologica betrokken bij Ranox.
www.ranox.nl

Natuurpro
Natuurpro is een netwerkorganisatie van natuurprofessionals, zoals hoveniers, ecologen, leveranciers, tuin- en landschapsarchitecten en natuuraannemers.
www.natuurpro.nl

Buro Bakker
Samen met ecologisch adviesburo Bruo Bakker organiseren we al jaren de individuele cursussen natuurwetgeving. Al meer dan 25 jaar geeft Buro Bakker praktische adviezen over natuurbehoud en natuurbeheer in een veranderende omgeving.
www.burobakker.nl

Naturio
Naturio biedt ecologische cursussen voor vakmensen in het groene werkveld en richt zich op een brede doelgroep: van landschapsarchitecten tot aan terreinbeheerders en van ecologen tot aan projectleiders. Er is veel aandacht voor theorie én praktijk. Samen met Naturio organiseert Ecologica een tweetal cursussen voor groene professionals.
www.naturio.nl