Beschermde soorten en ecologisch boombeheer

Bomen kunnen een hoge natuurwaarde hebben en er kunnen veel soorten aan zijn gebonden. In bomen huizen ook beschermde soorten, zowel algemene als streng beschermde soorten. Dit vergt een zorgvuldig en goed beheer dat rekening houdt met deze natuurwaarden.

Samen met Naturio organiseren we verschillende inspirerende cursussen voor groene professionals. Verdiep uw ecologische kennis en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Bij deze cursus staan kennis en praktische bruikbaarheid centraal.

Na deze cursus heeft u:

  • Kennis van ecologie en natuurwaarden rondom bomen en bomenlanen, met extra nadruk op vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen en vleermuizen
  • Goed zicht op natuurwetgeving en natuurpotenties bij onderhoud en verjonging
  • Verdieping in kennis van goed onderhoud van bomen, vooral in relatie tot de natuurwaarden.

Bekijk hier de folder. Aanmelden voor deze cursus kan via de website van Naturio.