Gevorderdencursus natuurwetgeving

In deze gevorderdencursus wordt specifiek ingegaan op jurisprudentie, leerdoelen van cursisten en wordt er geoefend met een praktijkcase. Goede basiskennis over natuurwetgeving wordt sterk aanbevolen.

Sinds enkele jaren organiseren wij samen met Buro Bakker de individuele gevorderdencursussen over natuurwetgeving. De cursusinhoud is zoveel mogelijk toegesneden op uw vragen en leerbehoefte.

De cursussen onderscheiden zich door een kleinschalige en flexibele opzet en een praktische insteek. De groepen zijn klein. Bovendien is het niet beperkt tot het juridische verhaal, maar echt gericht op de praktijk. De informatie en casussen zijn mede gebaseerd op uw persoonlijke inbreng.

Opzet van de cursus
De gevorderdencursus gaat dieper in op de veranderingen vanwege de Wet natuurbescherming, maar daarnaast is de invulling sterk gericht op de behoefte en vragen van de deelnemers. Enkele voorbeelden zijn:

  • Hoe zit het met de wettelijke belangen bij een ontheffingsaanvraag?
  • Welke verschillen zijn er tussen provincies?
  • Welke gedragscode is wanneer van toepassing en wat zijn valkuilen?
  • Hoe zit het met de passende beoordeling, significantie, cumulatie en de PAS?
  • Grens tussen mitigatie en compensatie?

Aan het einde van de cursusdag ontvangen de cursisten een certificaat van deelname.

De docenten
Deze cursus wordt gegeven door Sander Hunink (Ecologica) en Dagmar Heidinga (Buro Bakker). Zij hebben inmiddels jarenlange ervaring met doceren over natuurwetgeving en zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en jurisprudentie.

Voorkennis: basiskennis van de natuurwetgeving
Deze cursus is gericht op mensen voor wie de basis goed bekend is, maar er meer over willen weten; in detail willen weten wat er veranderd is of voor mensen die tegen concrete problemen aanlopen (beheer of RO).
Deze cursus is ook mogelijk als vervolg op de basiscursus.

Aanmelden
Om de kwaliteit van de cursus te waarborgen geldt er per cursusdag een maximum aantal deelnemers. Inschrijving gebeurt op basis van volgorde van aanmelding. Na uw aanmelding op onze website wordt een plaats gereserveern en ontvangt u van ons per e-mail een inschrijfformulier waarop u uw leerdoelen aan kunt geven. Nadat wij dit formulier ingevuld hebben ontvangen, wordt uw inschrijving definitief gemaakt.
Twee weken voorafgaand aan de geplande cursusdag laten wij u weten of de cursus definitief doorgaat. 

Veiligheidsvoorschriften op locatie
De cursus wordt op een externe locatie gehouden. Uiteraard zorgt de organisator voor een veilige omgeving en vragen we alle cursisten om rekening te houden met de geldende RIVM-voorschriften. De cursisten ontvangen vooraf per e-mail veiligheidsinstructies.

Kosten
Het cursusgeld bedraagt €550 exclusief BTW. Er geldt een kortingstarief van 15% op het cursusgeld vanaf de 2e deelnemer van dezelfde organisatie en voor deelnemers die in hetzelfde seizoen de basiscursus hebben gevolgd.
In het cursusgeld zijn koffie, thee, lunch en cursusmaterialen inbegrepen.

 

Bestanden

Cursus data: