Nieuw: Loket Natuurwetgeving

We zijn trots om te kunnen melden dat we vanaf vandaag een gloednieuwe dienst aanbieden: het Loket Natuurwetgeving.

Specialistische kennis delen

Bij Ecologica werken mensen met vele jaren ervaring. Zij hebben dermate veel expertise opgebouwd in hun werkveld dat zij gezien mogen worden als echte specialisten: zij hebben bovenmatig veel kennis paraat en veel situaties in de praktijk meegemaakt. Intern merken wij dat het uitermate praktisch is om af en toe een doorgewinterde specialist te raadplegen. Vaak betreft het maar korte vragen, waar de specialist relatief eenvoudig antwoord op kan geven, maar de vrager enorm mee geholpen is.

Collega Sander Hunink is zo’n doorgewinterde specialist op het gebied van groene wetgeving. Bij Ecologica heeft hij o.a. jarenlange ervaring in het opzetten en doceren van cursussen natuurwetgeving. Tijdens zijn carrière als ecoloog is zijn kennis over het juridische aspect van het vak steeds verder uitgebreid. Inmiddels fungeert Sander als intermediair tussen juristen en advocaten enerzijds en ecologen anderzijds.

Om ook u in de gelegenheid te stellen uw voordeel te doen bij deze kennis en ervaring is vandaag het  Loket Natuurwetgeving geopend.

Voor wie?

Het Loket Natuurwetgeving is speciaal opgezet voor professionals die een vraag hebben over Natuurwetgeving. Dat kan de Wet natuurbescherming zijn, maar bijvoorbeeld ook gedragscodes, jurisprudentie en protocollen. Groene wetgeving is in elke provincie verschillend en het kan daardoor lastig zijn om door de bomen het bos te blijven zien.

Wat voor vragen?

Een aantal voorbeelden van vragen die in het afgelopen jaar aan Sander zijn gesteld:

  • Is sinds 1 januari 2020 nog sprake van een vergunningplicht voor niet-significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden?
  • Is de boomvalk nu wel of niet een vogel met een jaarrond beschermd nest?
  • Mag je in een voortoets in het kader van de gebiedsbescherming mitigerende maatregelen meenemen?

Soms leidt een vraag zelfs tot het schrijven van een artikel. Zo was er de vraag of voorschriften uit een ontheffing ook na het verlopen van de ontheffing nog geldig zijn. Het antwoord is uiteengezet in een artikel in Tijdschrijft Natuurbeschermingsrecht waarin Sander en Dimphina Riemer deze (on)mogelijkheden toelichten: Worden mitigatie en compensatie voldoende juridisch gewaarborgd in Wnb-ontheffingen?

 

Hoe werkt het?

  1. U stelt uw vraag via de website.
  2. De specialist neemt contact met u op:
    - Bij snel te beantwoorden vragen ontvangt u op korte termijn een gratis antwoord.
    - Bij complexe vragen of vragen met langer uitzoekwerk ontvangt u desgewenst een vrijblijvende offerte.
  3. Uw vraag dient als inspiratie voor onze kennisbank.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk het Loket online via www.ecologica.eu/loketnatuurwetgeving.

 

Pilot

Vooralsnog bevindt het Loket Natuurwetgeving zich in een experimentele fase. Dat betekent dat het kan zijn dat er nog wijzigingen aan het format doorgevoerd worden. Op dit moment beperken wij het loket verder tot vragen van overheden/bedrijven/organisaties gerelateerd aan de Wet natuurbescherming, waarbij Sander Hunink verantwoordelijk is voor afhandeling van binnenkomende vragen.

Wellicht dat we in een later stadium de reikwijdte verbreden naar andere expertises.

Vragen of opmerkingen? Bereik ons via 0495-462070 of info@ecologica.eu.