Update maatregelen i.v.m. Corona-virus

Zojuist (10-03) is er een persconferentie geweest van de veiligheidsregio's in Noord-Brabant.

Daaruit kwam naar voren dat evenementen zoals dit symposium vooralsnog NIET worden verboden. Er is door de veiligheidsregio's bewust voor gekozen alleen zeer grote (openbare) evenementen stil te leggen of te verkleinen naar <1000 deelnemers per dag.
Er wordt WEL nog altijd een oproep gedaan om komende week terughoudend te zijn in sociale contacten en daarbij met name ook kwetsbare groepen te ontzien.

Wij destilleren daaruit dat het symposium naar het oordeel van de veiligheidsregio doorgang kan vinden, maar:

  • Betrokkenen die griepachtige of verkoudheidsklachten hebben worden geacht thuis te blijven. Wanneer iedereen zich hieraan houdt, is het besmettingsrisico op het symposium zelf in principe nihil.
  • Ouderen met een kwetsbaar gestel wordt afgeraden het symposium te bezoeken.
  • Van deelnemers wordt verwacht dat zij de eerder afgekondigde hygiënemaatregelen in acht nemen.
  • Deelnemers wordt geadviseerd in de dagen na het symposium kritisch te zijn t.a.v. het bezoeken van kwetsbare groepen.

Ecologica is dus voornemens om het symposium door te laten gaan. 

Wel zullen er enkele wijzigingen in de programmering worden doorgevoerd. Hierover verschijnt morgen meer informatie op deze site.

Ecologica zal gepensioneerde deelnemers financieel tegemoet komen wanneer zij zichzelf aanmerken als 'kwetsbaar' en om die reden annuleren vóór aanvang van het symposium (ondanks de inmiddels verstreken annuleringstermijn).