Informatiemarkt

Tijdens het symposium waren onderstaande organisaties aanwezig: 

 

BIJ12 en Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
BIJ12 ondersteunt provincies bij de uitvoering van wettelijke taken en met kennis, informatie en data over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving.
www.bij12.nl
De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten.
www.ndff.nl

     
 

Bureau Biota
Ecologisch advies-, onderzoek- en educatiebureau in het noorden van Nederland.
www.bureaubiota.com

     
  BVELD 
BVELD staat voor Bouwen, Voor Ecologie, Landschap en Duurzaamheid. Zij opereren op het snijvlak van de bouwsector en de natuur.
www.bveld.com
     
  B-WARE Onderzoekscentrum
Toegepast en wetenschappelijk onderzoek naar de chemische en ecologische processen die bepalend zijn voor de natuurkwaliteit, het waterbeheer en het functioneren van ecosystemen.
www.b-ware.eu
     
 

Datura Molecular Solutions 
Onderzoeksbureau dat DNA onderzoek toepast voor ecologische monitoring.
www.datura.nl

     

    

Ecologica
Hét ecologisch onderzoeks- en adviesbureau van Zuid-Nederland.
www.ecologica.eu

     
  Econsultancy
Onafhankelijk ingenieursbureau dat actief binnen alle onderdelen van onze leefomgeving: van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. 
www.econsultancy.nl
     
  Faunus Nature Creations
Het ontwerpen, realiseren en verkopen van faunavoorzieningen voor een natuurinclusieve leefomgeving.
www.faunusnature.com
     
  Hybilab
Hydrobiologisch wateronderzoek, advies en monitoring.
www.hybilab.nl
     

  Naturio
Ecologische cursussen voor vakmensen in het groene werkveld.
www.naturio.nl
     
  NHBS
Internationale aanbieder van een breed scala aan veld(werk)materialen, boeken etc. 
Deze stand is onbemand maar voor symposiumbezoekers zijn de nieuwste catalogussen beschikbaar.
www.nhbs.com
 
     
  ProWild
Ontwikkelaar van diverse producten en systemen voor het beheersen van situaties waarin mens en fauna elkaars pad kruisen.
www.prowild.net
     
  Ranox Natuuraannemer
Ranox draagt zorg voor de uitvoering van natuurprojecten en werkt op het snijvlak van ecologie en aannemerij.
www.ranox.nl
     
  Regelink Ecologie en Landschap
Ecologisch adviesbureau met een landelijk werkend multidisciplinair team van specialisten en projectleiders.
www.regelink.nl
     
 

Stichting Bargerveen
Stichting Bargerveen werkt aan duurzaam, systeemgericht herstel, ontwikkeling en behoud van natuur.
www.stichting-bargerveen.nl

     
  TEIA
Flexmedewerkers die werken voor natuur, ecologie en landschap.
www.teia.nl
     
  Unitura
Natuurinclusieve producten en diensten.
www.unitura.nl
 

 

Veldshop
Leverancier van boeken en veldwerkmaterialen.
www.veldshop.nl