Ecologische quickscans

Het vroege voorjaar is de ideale tijd voor de uitvoering van ecologische quickscans (ook wel quickscans flora en fauna genoemd).

Wanneer in een gebied werkzaamheden worden uitgevoerd, is het belangrijk om te onderzoeken of u rekening dient te houden met beschermde planten- en diersoorten. Wij starten meestal met een basisonderzoek, ook wel ecologische quickscan (voor soorten) genoemd, wat meestal bestaat uit bronnenonderzoek en aansluitend een veldbezoek.
Indien er negatieve effecten op beschermde gebieden of soorten te verwachten zijn, zullen we eerst kijken of effecten kunnen worden gemitigeerd door het nemen van maatregelen. Daarnaast kan blijken dat er nog nader onderzoek nodig is om te bepalen of beschermde soorten voorkomen, of om negatieve effecten beter in beeld te brengen. Een nader onderzoek naar soorten is afhankelijk van de periode waarin de soort actief is en de onderzoeksmethode om de soort in beeld te brengen. 

We denken graag met u mee. Onze ecologen kunnen u op een korte termijn van dienst zijn.
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. We zijn bereikbaar via telefoonnummer 0495-462070 of info@ecologica.eu