Artikel over juridische waarborging van mitigatie en compensatie in Wnb-ontheffingen

In de meest recente uitgave van het tijdschrift Natuurbeschermingsrecht staat een artikel waar collega Sander Hunink aan heeft meegeschreven.

In het artikel 'Worden mitigatie en compensatie voldoende juridisch gewaarborgd in Wnb-ontheffingen?' verkennen auteurs Sander Hunink (Ecologica) en Dimphina Riemer (ECOquickscan) de (on)mogelijkheden voor het waarborgen van mitigatie en compensatie in ontheffingen in het kader van soortenbescherming.

Daarnaast wordt ook de situatie onder de nieuwe Omgevingswet toegelicht en worden suggesties gegeven voor oplossingen voor in de praktijk veel voorkomende valkuilen.