Nieuw stroomschema

Sander Hunink heeft een stroomschema over de soortenbescherming in de Omgevingswet gemaakt.

In dit nieuwe stroomschema wordt in één oogopslag duidelijk welke stappen doorlopen moeten worden voor de passieve soortenbescherming. Bekijk en download het schema in onze Kennisbank natuurwetgeving