Rapport Ecologica is Raad van State-'proof'

In 2018 heeft Ecologica een spoedklus gedaan voor Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Wageningen. Het asielzoekerscentrum (AZC) Wageningen diende gelegaliseerd te worden, maar er ontbrak een Natura 2000-toets.

Het was een wat vreemde situatie: het AZC bestond al 26 jaar, maar de gemeente was destijds vergeten de situatie te legaliseren in het bestemmingsplan. De asielzoekers dreigden nu uit het AZC te worden gezet door sluiting van de locatie vlak voor Kerst, omdat een omwonende bezwaar had gemaakt tegen de legalisatie. Ecologica heeft daarop het COA geadviseerd op het gebied van natuurbeschermingsrecht en heeft alsnog een Natura 2000-toets uitgevoerd. Het besluit was op tijd, zodat de asielzoekers niet het AZC hoefden te verlaten. De Natura 2000-toets is overeind gebleven bij de Rechtbank Gelderland en nu ook voor de Raad van State. We zijn blij dat we het COA en de asielzoekers hebben kunnen helpen.