Vernieuwd Overzicht natuurbescherming onder de Omgevingswet

Het Overzicht natuurbescherming onder de Omgevingswet is aangepast aan de hand van de consultatieversie van de Aanvullingsregeling Natuur Omgevingswet.

Collega Sander Hunink heeft het ‘Overzicht natuurbescherming onder de Omgevingswet’ vernieuwd.

Dit document is geüpdatet aan de hand van de consultatieversie van de Aanvullingsregeling Natuur Omgevingswet. Hiermee bevat het document een handig overzicht van de relevante onderdelen met betrekking tot natuurbescherming in de Omgevingswet, het Bal, Bkl, Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling. Het overzicht geldt voor plannen, projecten en andere handelingen in het kader van ruimtelijke ingrepen, zoals beheer, onderhoud en ruimtelijke ordening. Artikelen met betrekking tot jacht, schadebestrijding of handel in beschermde soorten (CITES) zijn in dit overzicht niet meegenomen.

Het overzicht staat in onze Kennisbank Natuurwetgeving, evenals andere nuttige overzichten, stroomschema’s en artikelen. Alle documenten zijn gratis te downloaden en vrij te gebruiken.